lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แชร์ด่วน เฉลยข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก. และภาค ข. (23เมษ60) รอบทั่วไป ครั้งที่1 ( 2560)

เจ้าของร้าน

จะมีอัพเดทเพิ่มเรื่อยๆ นะครับ โปรดกดแชร์แก่เพื่อนครูบนfacebook และเพื่อเก็บไว้เป็นแนวข้อสอบในครั้งต่อไปสำหรับคุณ 
ข้อสอบเหล่านี้รวบรวมจากเพื่อนๆครูที่ช่วยกันแชร์ข้อสอบเข้ามา และจาก facebookผู้เข้าสอบต่างๆ -ข้อใดเป็นสถิติที่ใช้สำหรับทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ว่า "นักเรียนหญิงมีความสามารถในการรับรู้ทางภาษาสูงกว่านักเรียนชาย"

.t-test (กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน) 

ครูยึดโทรศัพท์เด็กในห้องแล้วเอาคืนหลังเรียน เป็นการลงโทษแบบใด คือ ลงโทษ ทางลบ 

การสอนแบบใช้สมองสองซีกเป็นการสอนแบบ 4math 

ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บัญญัติให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงในตำแหน่งใด ตอบ ครูผู้ช่วย 

ข้อใดคือสื่อประเภทวัสดุ ตอบ.ตำรา สิ่งพิม 

ข้อใดคือการคิดวิเคราะห์ คือจำแนกองค์ประกอบของต้นไม้ได้ 

พฤติกรรมใดของผู้เรียนที่ครูผู้สอนควรหยุดสอนและทำสีหน้าเรียบเฉย ตอบ .หัวเราะล้อเลียนเพื่อน 

ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในระบบดูแลช่วยเหลือ ตอบ.ประเมินพฤติกรรม 

กิจกรรมผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตอบ.กิจกรรมนักเรียน 

ข้อสอบ กศจ.สงขลา ถามว่า กระดาน(Borad) ใช้สีอะไรเหมาสมที่สุด ตอบ.สีเขียวเข้ม 

นักเรียนเก่งทำข้อสอบได้ นักเรียนอ่อนทำไม่ได้ ตอบ.อำนาจจำแนก 

ปพ.1 = แสดงผลการเรียน ปพ.2=ประกาศ ปพ.3=รายงานเด็กจบว่ามีใคร/กี่คน(ส่งเขต) 

ข้อใดไม่ใช่รากฐานของการพัฒนาหลักสูตร ตอบ.หลักสังคมวิทยา 

ขั้นตอนแรกของการทำวิจัย คือ กำหนดปัญหา 

การสอนจากทฤษฎีไปตัวอย่าง เป็นการสอนแบบใด ตอบ.นิรนัย 

สอบกี่ครั้งก็ได้คะแนนเท่าเดิม=ความเชื่อมั่น
เด็กเก่งทำได้ เด็กอ่อนทำไม่ได้=อำนาจจำแนก
วัดตรงตามจุดประสงค์=ความเที่ยงตรง


ตามความสนใจ อยู่ในช่วงชั้นมัธยมต้น จำโจทไม่ได้ แต่ ตอบ ม. ต้น การจัดการชั้นเรียน แบบประชาธิปไตย คือ จัดแบบสลับกันเป็นหัวหน้า ครูทำตัวเป็นแบบอย่างดีดีให้นร... ทฤษฎีเลียนแบบ ต้อง แบนดูรา 

ต2.2 ม.4-6/2 ข้อใดผิด 
ก.สาระที่ 2
ข.มาตรฐานข้อที่ 2
ค.ตัวชี้วัดช่วงชั้น
ง.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ตอบ ค. 1.เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่า ??? กศจ.พะเยา =ทวิวุฒิ =ไทย&เกาหลี 
2.NPL สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือข้อใด (ตัวเต็มของNPL) >>สงขลา=Non-Performing Loan 
3.ข้อใดผิดจารีต =เจ้าบ่าวเรียกสินสอดคืน 
4.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ.60 = ตอบ ให้กรธ. จัดทำร่างกฏหมายประกอบรธน. 
5.สนช. มีกี่คน (สงขลา)=ตอบ ไม่เกิน 250 
6.ประเพณีลอยโคม
1. ปีใหม่ 2.สงกรานต์ 3. ลอยกระทง 4.เข้าพรรษา =ตอบ ลอยกระทง 
7.ข้อใดคือ บุคลากรทางการศึกษา
1.ครูผู้ช่วย 2.ครู ค.ศ.1 3. อาจารย์ 4. ผู้อำนวยการโรงเรียน =ผู้อำนวยการโรงเรียน 
8.อกพ.มีกี่คณะ =ปัจจุบัน 1 คณะ
9.พระสังฆราช มีชั้นพระยศ เท่าใดเมื่อเทียบกับพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ="พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" 
10.การเรียนผ่านทางไกล บนเว็บไซต์เรียกระบบใด =DLIT 
11.วันที่ 2 เมษา เป็นวันอะไร =วันอนุรักษมรดกโลก 
12.โครงการร.ร.ประชารัฐ เริ่มใช้ในร.ร.แบบใด =ร.ร.ดีประจำตำบล 
13.วันผู้สูงอายุแห่งชาติ?=13 เมษายน 
14.คำสั่ง19/2560 คือ?= การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
15.คำสั่ง ห้ามคนนั่งแคปรถกะบะ อะค่ะ เป็นกฎหมายอะไร=รถผิดประเภท 

วันผู้สูงอายุ ตอบ 13เมษายน เขา เปลี่ยนใหม่แล้ว ไม่ใช่14เมษานะ 

แพร่ภาพการเรียนการสอน ออนไลน์ผ่านเว็๋บไซต์ เรียกว่า DLTV 
ข้อใดเป็นจรรยาต่อผู้ร่วม(จำตัวเลือกไม่ได้ แต่ตอบ. ปฏิบัติการสอนแทนครูที่ลาพักผ่อน) 

ครูพิมพ์ใจรับสอนพิเศษนักเรียนหลังเลิกเรียนทุกวันเพราะอยากได้โทรศัพท์ใหม่ การกระทำของครูพิมพ์ใจเกี่ยวข้องกับข้อใด 
1.ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
2.อุดมการณ์
3.การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
4.ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ตอบ3 การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

ครู.....ปลอมลายเซ็นผ.อ.เบิกเงินที่ธนาคารเป็นเวากว่า1ปี. ภายหลังถูกจับได้และยอมคืนเงินที่ยกย่อไปมีโทษตามข้อใด.
1.ลดขั้นเงิน. 2.ภาค. 3.ไล่. 4.ปลด.
ตอบ ไล่ออก ไม่มีลดหย่อน 

ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯแล้วตรงกับวันอะไรอีก ตอบ.วันอนุรักษ์มรดกไทย 

กระทรวงใดไม่เกี่ยวกับเด็กพิการ ? ตอบ สาธารณสุข 

ข้อใดมีความหมายเหมือน ปากปลาร้า ปลาม้า ปากร้าย มี1ปากบอน 2 ปากจัด 3ปากตำแย 4ปากมาก.. ตอบ ปากจัด (มีความหมายว่า พูดคำหยาบเหมื่อนกับ ปากปลาร้า) 

ข้อใดต่างจากพวก บุษบง บุษบัน บุษบา บุษบก ตอบ บุษบก คับ 

โครงการของ รัชกาลที่9 ตอบ.โครงการสารานุกรม 

ขายสินค้า2 ชิ้น ชิ้น1 ราคา 500 ลด 10% และหลังจากลดราคาก็ลดอีก 20% ส่วนชิ้นที่ 2 ราคา 490 ลดราคา 20% จงเปรียบเทียบราคา? ก. ชิ้นที่1 ราคาแพงว่า...บาท ข. ชิ้น2ราคาแพงกว่า...บาท ข.ชิ้น1ราคาถูกกว่า....บาท ตอบ 32 บาท 

คนเล่นวอลเลย์ทุกคนเล่นฟุตบอล คนเล่นฟุตบอลทุกคนเล่นซอฟบอล ข้อนี้ตอบ ถูกทั้ง ก และ ข 

ข้อใดเป็นมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามมติ ก.ค.ศ. 20 มีนาคม 2560 
ง. ผู้ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆ ตาม ก.ค.ศ กำหนดลักษณะเฉพาะ (จำข้อความได้ไม่หมด แต่ตอบ ข้อ ง.) 


โจทย์ที่ถาม เกี่ยวกับคนชื่อสม นำหน้า แล้วนั่งเรียงกัน โจทยาวมาก จำไม่ได้ แต่เฉลย สมศักดิ์ ครับ 

ครู..ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตอบ เสียสละ 

คัดลอกผลเพื่อเลื่อนขั้นฐานะ ตอบไล่ออก 

ข้อใดมีความหมายครอบคลุมเกี่ยวกับมาตราฐานการปฎิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพมากที่สุด
ก. คุณธรรมวิชาชีพ
ข. จริยธรรมวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ง. คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
ตอบ ค. 

ครูตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ นักเรียน ตอบ. มาตรฐานการปฎิบัติงาน 

 
ตอบ ค. 1 

เกี่ยวกับโดนัล ทรัมป์ เหตุการณ์ที่ประชาคมโลกจับตามองที่สุด ตอบ ห้ามชาติต่างๆที่ชาติตัวเองเสียเปรียบ จำคำตอบไม่ค่อย ได้ แต่ตอบข้อนี้แน่นอน 

ครูบางคนชอบเล่นหวยไต้ดิน ตอบ .เสื่อมเสีย 

ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 "สถาบัน" หมายถึงข้อใด ตอบ.มหาวิทยาลัย 

เงาะป่าเป็นบทพระราชนิพน 

ช้างป่าเรียกเป็น ตัว ครับ 

โจทย์ที่ถามเรื่อง เส้นคอร์ด AB ผ่านจุดศูนย์กลาง ยาว12เซนติเมตร ตอบ.8 
รวมข้อสอบภาค ข. วิชาการศึกษา เครดิต วุฒิชัย เตรียมสอบ -


1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

แจกแนวข้อสอบรับราชการ [0]
คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานประจำจังหวัด [0]
ตำแหน่งต่างๆ ที่ใช้สอบทุกหน่วยงาน [0]
กรมบังคับคดี [0]
กรมสรรพาวุธทหารบก [0]
กองบัญชาการกองทัพไทย [0]
สอบครูผู้ช่วย สพฐ [0]
สอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ [0]
สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล [0]
สอบนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร [0]
สอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม537,704 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด379,571 ครั้ง
เปิดร้าน21 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

CONTACT US

0989532812

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบราชการไทย
จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0989532812
อีเมล : vanita.vanapa99@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก