lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ธ.ก.ส. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560

เจ้าของร้าน

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560


 ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2560 


 ตามที่ธนาคารประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ  ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560  โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่  11 มิถุนายน 2560 นั้น  ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ดังนี้ 


 1. รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน  (ดูในไฟล์แนบ มี 7 หน้า)


2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ 
   ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ บุคลิกภาพ วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  295 ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเข้ารายงานตัว ดังนี้ 
 
    วันที่สอบสัมภาษณ์  ลำดับประกาศ   จำนวน (คน) 
     3 กรกฎาคม 2560  1 - 97    97 
     4 กรกฎาคม 2560 98 - 241   144 
     5 กรกฎาคม 2560242 - 385   144 
 
 ทั้งนี้ ในวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 6 – 7 ชั่วโมง จึงขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โปรดเตรียมความพร้อมของเอกสาร และวางแผนเวลา การเดินทางให้เหมาะสมในการเข้ารับการสัมภาษณ์ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพื้นที่จำกัด จึงไม่สะดวก ในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดในมหาวิทยาลัย 

 
 3. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ 
     ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ และต้องเป็นเอกสาร ตัวจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด ดังนี้ (ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมีเอกสารการสมัครครบถ้วน ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) 
 3.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรง กับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ 
1)  ชื่อ –สกุล ของผู้สมัครสอบ 
2)  สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร 
3)  วันที่สำเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา  ซึ่งผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 28  เมษายน 2560 
 3.2  บัตรประจำตัวประชาชน  
 3.3  ทะเบียนบ้าน (กรณีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริงอยู่ที่ตนเอง  ให้คัดสำเนาทะเบียนบ้านจากที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนกลาง แทนทะเบียนบ้านตัวจริงได้) 
 3.4  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) 
 3.5  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
 3.6  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ถ้ามี) 


 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และให้ถือ คำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ หากภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด กรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น 


 ธนาคารขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตก 
 
 
ในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ


คลิกสั่งซื้อ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ 
โทร 098-9532812  ไลน์ : vanita4479
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 401 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 701 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


 
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

แจกแนวข้อสอบรับราชการ [0]
คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานประจำจังหวัด [0]
ตำแหน่งต่างๆ ที่ใช้สอบทุกหน่วยงาน [0]
กรมบังคับคดี [0]
กรมสรรพาวุธทหารบก [0]
กองบัญชาการกองทัพไทย [0]
สอบครูผู้ช่วย สพฐ [0]
สอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ [0]
สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล [0]
สอบนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร [0]
สอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม524,422 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด369,086 ครั้ง
เปิดร้าน21 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT US

0989532812

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบราชการไทย
จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0989532812
อีเมล : vanita.vanapa99@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก